Політика конфіденційності

 

УГОДА ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

редакція від «30» травня 2021 року

 

Адміністрація веб-сайту Інформаційного сервісу «uaourhome.com» (далі – Адміністрація) турбується про забезпечення безпеки отриманих даних від розпорядників персональних даних: фізичних осіб, будь-якої юридичної особи, або фізичної особи-підприємця, які пройшли процедуру реєстрації на веб-сайті Інформаційного сервісу «uaourhome.com» (далі – Користувач).

Саме тому Адміністрація склала цю Угоду про конфіденційність та захист персональних даних (далі – Угода), щоб Користувачі не турбувалися про те, яким чином будуть використовуватися їх персональні дані, які були надані Адміністрації при реєстрації та під час взаємодії із Інформаційним сервісом «uaourhome.com».

Реєструючись на веб-сайті Інформаційного сервісу «uaourhome.com» (далі – Сайт), Користувач надає згоду на обробку всіх введених для реєстрації даних з метою, визначеною цією Угодою. Також, реєструючись на Сайті Користувач підтверджує, що він прочитав та висловив цілковиту згоду з умовами Угоди без будь-якої зміни чи доповнення, а також дозволив Адміністрації подальшу обробку своїх персональних даних.

Реєструючись на Сайті, Користувач також підтверджує те, що він ознайомився з переліком своїх прав як суб’єкта даних, згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних». Цей перелік доступний за посиланням: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

 

1. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

1.1. Під час реєстрації на Сайті Адміністрація просить Користувача повідомити необхідну особисту інформацію в обсязі, який є необхідним для проведення Адміністрацією заходів пов’язаних із діяльністю Сайту.

1.2. Адміністрації доступна інформація, яку вона отримує від Користувачів наступними способами:
- під час проходження процедури реєстрації Користувача на Сайті;

- в рамках заходів, які проводить Адміністрація (опитування, заяви, форми зворотного зв’язку);
- шляхом внесення записів Користувачем при заповненні реєстраційних онлайн-форм, наданих Адміністрацією у зв’язку із діяльністю Сайту;

- під час телефонного зв’язку, листування через служби коротких повідомлень (SMS, MMS, Viber, Telegram та інші) Адміністрації з Користувачем;

- під час листування Адміністрацією з Користувачами за допомого використання електронної пошти (e-maіl);

- технічна інформація – дані про інтернет-провайдера Користувача, IP-адресу, тип обладнання (персональний комп’ютер, мобільні пристрої тощо) та програмного забезпечення, яке він використовує, дані про завантажені та вивантажені на Сайт файли і тощо.

1.3. Обробка персональних даних здійснюється Адміністрацією наступними способами: обробка персональних даних з використанням засобів автоматизації, обробка персональних даних без використання засобів автоматизації (не автоматизована обробка).

1.4. Під обробкою Ваших персональних даних розуміються дії (операції) Адміністрації відносно персональних даних, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, вилучення, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, а також здійснення будь-яких інших дій з Вашими персональними даними відповідно до чинного законодавства України.

1.5. Метою обробки персональних даних Користувачів є можливість проведення заходів (опитування, заяви, форми зворотного зв’язку) пов’язаних із діяльністю Сайту.

1.6. Видалення персональних даних Користувача здійснюється за його заявою, і є підставою для припинення будь-яких відносин між Адміністрацією та Користувачем.

1.7. Будь-яка отримана Адміністрацією інформація від Користувача є конфіденційною, в розумінні цієї Угоди. Конфіденційною інформацією може бути визнана лише інформація, яка зберігається в базі даних Сайту в зашифрованому вигляді та доступна для перегляду виключно Адміністрації.

1.8. Укладаючи цю Угоду, Користувач надає свою згоду на використання своїх персональних даних працівниками Адміністрації, для досягнення мети та цілей, пов’язаних із діяльністю Сайту.

1.9. Укладаючи цю Угоду, Користувач підтверджує, що він ознайомлений (без додаткового повідомлення) з положеннями Закону України «Про захист персональних даних», і про мету обробки даних, які Користувач надає Адміністрації.

 

2. БЕЗПЕКА

2.1. Адміністрація використовує сучасні технології для забезпечення конфіденційності персональних даних, а також інших даних, які надають Користувачі при заповненні реєстраційних онлайн-форм, з метою забезпечення максимального захисту інформації.

2.2. Адміністрація вживає всі необхідні заходи для захисту даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття або знищення. До цих заходів належать, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання і обробки даних та заходів безпеки, включаючи відповідне шифрування та заходи щодо забезпечення фізичної безпеки даних для запобігання неавторизованого доступу.

 

3. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. Адміністрація здійснює обробку тільки тієї інформації, яку Користувач надає добровільно.

3.2. Адміністрація має право на обробку персональної інформації про Користувача, отриманої згідно з п. 1.1.

3.3. При обробці персональних даних Адміністрація не обмежена у застосуванні способів їх обробки. Укладаючи цей Договір, Користувач дає свою згоду на обробку Адміністрацією наступної персональної інформації Користувача, отриманої згідно з п. 1.2.:

- прізвище ім’я по батькові;

- електронна адреса, контактна інформація (номери телефонів, місце проживання);

- IP-адреса Користувача;

- інформація, яку можна отримати з файлів cookies;

- будь-яка інша інформація, яку Користувач залишив про себе при заповненні реєстраційних онлайн-форм на Сайті.

3.4. Адміністрація оброблює персональну інформацію Користувача для:

- проведення Адміністрацією різних заходів, пов’язаних із діяльністю Інформаційного сервісу «uaourhome.com»;
- оцінки рівня зацікавленості Користувачів у заходах Адміністрації та інформування їх про нові заходи та/або їх оновлення на Сайті;

- іншого, про що Адміністрація сповіщає Користувача, запитуючи приватну інформацію.

3.5. Адміністрація може використовувати персональні дані Користувача з метою розсилання повідомлень пов’язаних із діяльністю Сайту, новин, опитувань, тощо.

3.6. Адміністрація використовує технології відстеження (файли cookies) для збирання таких персональних даних, як тип браузера або операційна система, сторінка-посилання, шлях на Сайті, домен інтернет-провайдера і т. п., з метою отримання загальної інформації про те, як Користувачі користуються Сайтом. Файли cookies дозволяють удосконалювати цей Сайт відповідно до вимог його Користувачів.

3.7. Адміністрація зберігає всю інформацію, зібрану з використанням файлів cookies, у форматі, який не передбачає можливості ідентифікувати особу. Інформація, яку отримують через файли cookies, не може бути відкрита третім особам. Ця інформація не буде несанкціоновано передаватися третім особам.

3.8. Інформація, зібрана про Користувача, не підлягає розголошенню третім особам, окрім випадків, передбачених законодавством України.

 

4. НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТРЕТІМ ОСОБАМ

4.1. Адміністрація робить все від неї залежне, щоб надати Користувачу доступ до його особистих даних і/або виправити їх, якщо вони невірні, чи вилучити за запитом Користувача, якщо тільки їх зберігання не вимагається законом або не обумовлено законними діловими цілями.

4.2. Адміністрація не надає інформацію про Користувача третім особам не інакше як на підставі згоди Користувача або відповідної ухвали (рішення) суду.

 

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Заповнюючи форму реєстрації на Сайті або відвідуючи сторінки Сайту, Користувач автоматично приймає умови Угоди.

5.2. При обробці Адміністрацією персональних даних Користувача, він має такі самі права, що й суб’єкт персональних даних, права якого передбачені в ст. 8 ЗУ «Про захист персональних даних».

5.3. Діяльність Адміністрації здійснюється відповідно до законодавства України. Будь-які претензії, спори, офіційні звернення будуть розглянуті виключно в порядку, передбаченому законодавством України.

5.4. Умови цієї Угоди Адміністрація може змінювати в односторонньому порядку, і вони набирають чинності з моменту їх публікації на Сайті. Якщо зміни будуть суттєвими, Адміністрація проінформує Користувача електронною поштою (надсилається на адресу електронної пошти, зазначену при реєстрації) або шляхом повідомлення на цьому Сайті до набрання чинності змінами.

5.5. Для питань щодо Угоди, Користувач може зв'язатися з Адміністрацією через Сайт або використовуючи e-mail: info@uaourhome.com